Tổng hợp về thang nhôm

08 Oct / 2014

Lựa chọn thang nhôm Poongsan hay thang nhôm Nikawa

Write By: admin Published In: Tổng hợp về thang nhôm Hits: 915 Comment: 0

Thang nhôm Poongsan chữ A có ưu điểm là có thể dùng 4 dạng (4 trong 1) chữ A min, A max, I min và I max. Khi dùng thang dạng chữ A ta có thể để thang ở giữa nhà hay khoảng trống không có điểm tựa.

 

Tuy nhiên, thang nhôm rút Nikawa có 2 dòng là thang dạng chữ I và thang có thể dùng chữ A.

Về cơ bản thì 2 thang như nhau ở tính năng, tuy nhiên 2 loại thang này có một số điểm người dùng cần xem xét: