Giao nhận hàng

Chính sách giao hàng miễn phí

UNIMART giao hàng miễn phí đối với đơn hàng trong phạm vi TP.HCM hoặc đối với sản phẩm nhỏ gọn trọng lượng dưới 02 kg.

Thời gian giao hàng

Sau khi xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong khoảng thời gian sau đây:

• Đối với địa chỉ giao hàng tại TP.HCM: 1 - 3 ngày làm việc.

• Đối với địa chỉ giao hàng tại khu vực khác: 2 - 6 ngày làm việc tùy từng địa phương.